Deborah Netwerk is gericht op hoger opgeleide vrouwen. Niet het diploma staat centraal maar het vermogen tot reflecteren op eigen handelen. Het netwerk bestaat uit vrouwen die zich graag willen ontwikkelen en daarbij gebruik willen maken van elkaars kwaliteiten.


Het christelijk geloof is de basis van Deborah Netwerk. Wij zijn ervan overtuigd dat God elke vrouw geschapen heeft met eigen talenten en kwaliteiten en dat deze ingezet mogen worden ten behoeve van deze maatschappij en jezelf. Deborah wil vrouwen faciliteren die talenten te ontdekken, verder uit te bouwen en aan te wenden voor haar omgeving.

 

Deborah Netwerk

Succes is: God kennen en Zijn verlangen voor mij; groeien naar mijn maximale potentieel en geven aan anderen zodat zij kunnen groeien.

John Maxwell